Sr. No
Name of the faculty
Academic Year 2017-18
Academic Year 2018-19
1
Dr. Chandrakant Sitaram Kakade
 
 
2
Dr. Namdev Vitthal Gavali
 
 
3
Mr. Ranoji Dattu Desai
 
 
4
Mr. Suresh Narayan Patil
 
 
5
Mrs. Sanjivani Suresh Patil
 
 
6
Dr. Bajirao Dnyanu Ingawale
 
 
7
Mr. Anand Maruti Kamble
 
 
8
Mr. Ramesh Mahadeorao Gulde
 
 
9
Mrs. Vandana Chandrakant Kakade
 
 
10
Mr. Kishor Manikrao Waghmare
 
 
11
Mr. Maruti Ishwara Kumbhar
 
 
12
Mr. Dinesh Sitaram Betkar
 
 
13
Mr. Santosh Chandrakant Rade
 
 
14
Mr. Ranjit Bhauso Patil
 
 
15
Mr. Nandu Ramkrishna Hedulkar
 
 
16
Mr. Dyaneshwar Manik Sirsat
 
 
17
Mr. Ramesh Prakash Kahetti
Remedial 2017 – 18
 Remedial 2018 – 19
18
Mr. Satyajit Ramchandra Kamble
 
 
19
Dr. Manik Ananda Chougule
 
 
20
Mr. Keshav Sham Pakhare
 
 
21
Mr. Rahul Anil Bhosale
 
 
22
Dr. Vijay Ashruba Paithane
 
 
23
Mr. Sachin Shamrao Bhaskar
 
 
24
Mr. Sachin Bhikaji Patil
Remedial 2017 – 18 
Remedial 2018 – 19
25
Mr. Satish Mahadeo Karape
 
 
26
Dr. Darshana S. Korgaonkar
 
 
27
Mr. Pradip Maruti Dhere
 
 
28
Mr. Kiran Pandurang Patil
 
 
29
Dr. Venkatesh Balkishan Gopula
 
 
30
Dr. Ajit Rajaram Dighe
Remedial 2017-18